بیت کوین با شهادت مدیران کریپتو ثابت مانده و اتر صعود می‌کند

بیت کوین با شهادت مدیران کریپتو ثابت مانده و اتر صعود می‌کند مدیر عاملان شش شرکت بزرگ ارزهای دیجیتال در مقابل کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا سخنرانی کردند. با…

ادامه خواندنبیت کوین با شهادت مدیران کریپتو ثابت مانده و اتر صعود می‌کند