گوگل از بات نت کریپتوجک شاتر که بیش از 1 میلیون رایانه را آلوده کرده بود، شکایت کرد

گوگل از بات نت کریپتوجک شاتر که بیش از 1 میلیون رایانه را آلوده کرده بود، شکایت کرد گوگل ادعا می­کند که بات نت برای فرار از مقامات امنیت سایبری…

ادامه خواندنگوگل از بات نت کریپتوجک شاتر که بیش از 1 میلیون رایانه را آلوده کرده بود، شکایت کرد