بیت کوین با تشویق اخبار مربوط به اُمیکرون، قبل از سقوط افزایش یافت ،اتر اندکی کاهش می یابد

اولین محرک آسیا: بیت کوین با تشویق اخبار مربوط به اُمیکرون، قبل از سقوط افزایش یافت، اتر اندکی کاهش می­یابد. داده ­های بلاک چین نشان می­دهند که سقوط بازار در…

ادامه خواندنبیت کوین با تشویق اخبار مربوط به اُمیکرون، قبل از سقوط افزایش یافت ،اتر اندکی کاهش می یابد